Untitled

          Fakty

Gospodarka, Biznes, Inwestowanie, Giełda, Waluty, Podatki, Kredyty, Informacje

    » Kraj
    » Świat
    » Biznes
    » Przegląd Prasy
    » Sport
    » Nauka i Technika    

          Sport

Gospodarka, Biznes, Inwestowanie, Giełda, Waluty, Podatki, Kredyty, Informacje

    » Wydarzenia Sportowe
    » Piłka nożna
    » Koszykówka
    » NBA
    » Siatkówka
    » Żużel
    » Kolarstwo
    » Tenis
    » Boks
    » Formuła 1

          Biznes

Konta osobiste, firmowe, Biznes

    » Wiadomości ekonomiczne
    » Giełdy
    » Waluty
    » Firma
    » Podatki
    » Finanse

          Rozrywka

Konta osobiste, firmowe, Biznes     » Muzyka i film
    » Muzyka
    » Film

          Finanse

            Reklama

          AktualnoĹ›ci

NEWS
Dzie?? ??a??oby. Premier i ministrowie w Szwajcarii

" Ofiary tragicznej katastrofy belgijskiego autobusu w Szwajcarii zostan? uczczone dniem ??a??oby narodowej, postanowi?? rz?d Belgii. - To tragiczny dzie?? dla ca??ej Belgii - powiedzia?? premier tego kraju Elio di Rupo. Kr??l Belg??w Albert II powiedzia??, ??e kieruje swoje my??li ku tym, kt??rzy zgin?li, i ich rodzinom." Czytaj więcej...
"Kierowca si? zapali??". Zamach na Panett??

" Tajemnicze zdarzenie, wygl?daj?ce na pr??b? na zamachu, mia??o miejsce w bazie wojskowej Camp Bastion w afga??skiej prowincji Helmand podczas wizyty sekretarza obrony USA Leona Panetty." Czytaj więcej...
"Ukrai??cy czekaj?, a?? okr?ty floty si? rozsypi?"

" Rosyjski admira?? Igor Kasatonow oskar??y?? w??adze Ukrainy o hamowanie rozwoju stacjonuj?cej na Krymie rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Ukrai??cy czekaj?, a?? okr?ty floty si? rozsypi? - o??wiadczy?? w rozmowie z ukrai??skimi dziennikarzami w Moskwie. " Czytaj więcej...
Skazani za zamach w metrze zostan? rozstrzelani

" - Prezydent Bia??orusi Alaksandr ?ukaszenka podj??? decyzj?, ??e nie u??askawi dw??ch skazanych na ??mier? za przeprowadzenie zamachu w Mi??skim metrze w kwietniu 2011 roku - poda??a bia??oruska telewizja pa??stwowa. Wyrok zostanie wykonany przez rozstrzelanie." Czytaj więcej...
Sprawca masakry odlecia?? z Afganistanu

" Sprawca masakry na afga??skich cywilach w Helmandzie wylecia?? ju?? z Afganistanu - powiadomi?? Pentagon. Decyzj? o ewakuacji podj??? dow??dca ameryka??skich i afga??skich wojsk w tym kraju gen. John Allen." Czytaj więcej...
Stawiaj? namioty dla 20 tys. uchod??c??w

" Liczba syryjskich uchod??c??w uciekaj?cych do Turcji zwi?kszy??a si? w ostatnich tygodniach tak wielce, ??e rz?d w Ankarze rozpocz??? budow? nowego obozu dla uchod??c??w. Tak??e w p????nocnym Iraku niedaleko granicy ma zosta? otwarty ob??z dla uchod??c??w z Syrii." Czytaj więcej...
Australijscy komandosi "poluj? na terroryst??w w Afryce"

" Tajny oddzia?? australijskich si?? specjalnych od ponad roku nielegalnie dzia??a w Afryce, gromadz?c informacje na temat organizacji terrorystycznych - twierdzi australijski dziennik "Sydney Morning Herald". Cz??onkowie czwartego szwadronu SAS mieli ??ledzi? i szuka? s??abych punkt??w terroryst??w mi?dzy innymi w Zimbabwe, Nigerii i Kenii. Pad??a r??wnie?? propozycja wys??ania ich do Libii podczas tocz?cej si? tam wojny domowej." Czytaj więcej...
G??ry nie chc? pu??ci? Polak??w. "Szansa jutro"

" Polscy zdobywcy szczytu Gasherbrum I ci?gle s? uwi?zieni na wysoko??ci oko??o 5 tys. metr??w n.p.m. Silny wiatr i opady ??niegu uniemo??liwiaj? lot ??mig??owca, kt??ry m??g??by uratowa? cierpi?cych na powa??ne odmro??enia Polak??w. - Zima w Karakorum to najsurowsze warunki pogodowe na naszej planecie - m??wi?? "Faktom" TVN Artur Hejzer, kierownik wyprawy polskich alpinist??w." Czytaj więcej...
Nie ma ??aski za obrazoburczy koncert w cerkwi

" Moskiewski s?d odrzuci?? wniosek o zwolnienie z aresztu dw??ch cz??onki?? zespo??u Pussy Riot, kt??re bra??y udzia?? w antykremlowskim "koncercie" w najwi?kszej rosyjskiej cerkwi. Post?pek kobiet wywo??a?? wielkie oburzenie w??r??d wyznawc??w Ko??cio??a prawos??awnego. Przed budynkiem s?du dosz??o do przepychanek i b??jki pomi?dzy wiernymi a fanami zespo??u." Czytaj więcej...
Dwoje ma??ych Polak??w rannych w szwajcarskim wypadku

" Nie jedno, ale dwoje polskich dzieci zosta??o rannych w wypadku belgijskiego autokaru w Szwajcarii - dowiedzia??a si? TVN24. Dzieci s? lekko ranne, a ich ??ycie nie jest zagro??one." Czytaj więcej...
Interwencja w Syrii? "Libia to wyj?tkowy przypadek"

" Ani Wielka Brytania ani Stany Zjednoczone nie sk??aniaj? si? ku zbrojnej interwencji w Syrii - oznajmili w Waszyngtonie brytyjski premier i ameryka??ski prezydent. Tymczasem dzia??alno??? ambasady w Damaszku zawiesili W??osi, a na pi?tek wyst?pienie przed Rad? Bezpiecze??stwa ONZ zapowiedzia?? wys??annik ONZ i Ligi Arabskiej Kofi Annan." Czytaj więcej...

Finanse osobiste

        Waluty

Fundusze Inwestycje Poradniki Oszczedzanie Banki Inwestycje

          Pogoda

No title

  28 września 2020r. 

          Partnerzy

Finanse,podatki,inwestycje

Centrum Sportu

Autogielda darmowa

          Reklama

          Reklama

 

Strona główna  |  Praca  |  Gospodarka  |  Biznes i Finanse  |  Prawo  |  Komputery i Internet  |  Film  |  Sport  |  Turystyka  |  Motoryzacja