Untitled

          Fakty

Gospodarka, Biznes, Inwestowanie, Giełda, Waluty, Podatki, Kredyty, Informacje

    » Kraj
    » Świat
    » Biznes
    » Przegląd Prasy
    » Sport
    » Nauka i Technika    

          Sport

Gospodarka, Biznes, Inwestowanie, Giełda, Waluty, Podatki, Kredyty, Informacje

    » Wydarzenia Sportowe
    » Piłka nożna
    » Koszykówka
    » NBA
    » Siatkówka
    » Żużel
    » Kolarstwo
    » Tenis
    » Boks
    » Formuła 1

          Biznes

Konta osobiste, firmowe, Biznes

    » Wiadomości ekonomiczne
    » Giełdy
    » Waluty
    » Firma
    » Podatki
    » Finanse

          Rozrywka

Konta osobiste, firmowe, Biznes     » Muzyka i film
    » Muzyka
    » Film

          Finanse

            Reklama

          AktualnoĹ›ci

NEWS
Gowin: Jestem prawicowym mastodontem

"Jestem prawicowym mastodontem, zatrzyma??em si? na etapie Margaret Thatcher i Ronalda Reagana - m??wi Jaros??aw Gowin w obszernym wywiadzie dla "Gazety Wyborczej"." Czytaj więcej...
Ustawa medialna jak widmo

"Minister Boni zadeklarowa?? niedawno, ??e do ko??ca sierpnia powstanie projekt nowej ustawy medialnej. Jak jednak sprawdzi??a "Rzeczpospolita", takich prac nie prowadzi ani jego ministerstwo, ani resort kultury, nie s??yszeli o nim r??wnie?? pos??owie PO." Czytaj więcej...
Abp Budzik: Ko??ci???? gotowy do rozm??w

"Tak nieprzyjaznej atmosfery, jak? obecnie obserwujemy w Polsce w relacjach pa??stwo-Ko??ci????, d??ugo by szuka? w innych pa??stwach europejskich - oceni?? abp Stanis??aw Budzik, w rozmowie z "Naszym Dziennikiem"." Czytaj więcej...
Judaszowe srebrniki PZPN-u

"Do regulaminu Stadionu Narodowego, wydanego przez PZPN, w kt??rym wymienia si? jednym tchem "materia??y m.in. rasistowskie i religijne" jako zakazane do wnoszenia na stadiony, powraca "Gazeta Polska Codziennie"." Czytaj więcej...
Nieznane skarby Wis??awy Szymborskiej

"Kilka dot?d niepublikowanych erotyk??w w nieznanym wcze??niej zbiorze wierszy, a tak??e zaprojektowana osobi??cie przez noblistk? szafka - oto, co ju?? niebawem b?d? mogli zobaczy? wielbiciele tw??rczo??ci Wis??awy Szymborskiej, zapowiada "Dziennik Polski"." Czytaj więcej...
Za??amanie w onkologii dzieci?cej

""Nasz Dziennik" pisze, ??e je??li nak??ady na onkologi? dzieci?c? si? nie zwi?ksz?, dojdzie do katastrofy. Nie b?dzie jak leczy? ma??ych pacjent??w - alarmuj? specjali??ci. Ju?? dzi?? brakuje powy??ej 40 milion??w z??otych. Brakuje te?? onkolog??w." Czytaj więcej...
PAN do likwidacji?

"Z powodu nowych przepis??w i malej?cych dotacji zamkniemy podwoje - alarmuj? naukowcy z Akademii Nauk. O sprawie pisze "Rzeczpospolita"." Czytaj więcej...
Zn??w wi?cej pracy w urz?dach

"Na stanowiska niewymagaj?ce wysokich kwalifikacji zg??asza si? po kilkaset os??b. Jednak znalezienie specjalisty, np. informatyka z kilkuletnim do??wiadczeniem, nie jest ??atwe." Czytaj więcej...
Reforma reformy emerytalnej. Bo dane si? zdezaktualizowa??y

"Wyd??u??enie wieku emerytalnego do 67 lat mo??e nie wystarczy?. Zbyt szybko ubywa Polak??w." Czytaj więcej...
Zrobieni w telewizj?. Firmy intensywnie atakuj? klient??w nadchodz?c? cyfryzacj?

"Aby sprzeda? satelit? czy dekoder, handlowcy udaj? nawet przedstawicieli sp????dzielni." Czytaj więcej...
Czas aktywno??ci zawodowej b?dzie d??u??szy, ni?? s?dzimy

"Premier Tusk apeluj?cy o przyj?cie reformy emerytalnej z pewno??ci? nie m??wi ca??ej prawdy. Wmawia si? nam, ??e m???czy??ni b?d? pracowa? o dwa, a kobiety o siedem lat d??u??ej. Rzeczywi??cie czas pracy wzro??nie, ale dla m???czyzn o lat 5, a dla kobiet a?? o 10." Czytaj więcej...

Finanse osobiste

        Waluty

Fundusze Inwestycje Poradniki Oszczedzanie Banki Inwestycje

          Pogoda

No title

  28 września 2020r. 

          Partnerzy

Finanse,podatki,inwestycje

Centrum Sportu

Autogielda darmowa

          Reklama

          Reklama

 

Strona główna  |  Praca  |  Gospodarka  |  Biznes i Finanse  |  Prawo  |  Komputery i Internet  |  Film  |  Sport  |  Turystyka  |  Motoryzacja