Untitled

          Fakty

Gospodarka, Biznes, Inwestowanie, Giełda, Waluty, Podatki, Kredyty, Informacje

    » Kraj
    » Świat
    » Biznes
    » Przegląd Prasy
    » Sport
    » Nauka i Technika    

          Sport

Gospodarka, Biznes, Inwestowanie, Giełda, Waluty, Podatki, Kredyty, Informacje

    » Wydarzenia Sportowe
    » Piłka nożna
    » Koszykówka
    » NBA
    » Siatkówka
    » Żużel
    » Kolarstwo
    » Tenis
    » Boks
    » Formuła 1

          Biznes

Konta osobiste, firmowe, Biznes

    » Wiadomości ekonomiczne
    » Giełdy
    » Waluty
    » Firma
    » Podatki
    » Finanse

          Rozrywka

Konta osobiste, firmowe, Biznes     » Muzyka i film
    » Muzyka
    » Film

          Finanse

            Reklama

          AktualnoĹ›ci

NEWS
Praca za granic? - Polacy wracaj?

" Trwaj?cy od kilku lat kryzys gospodarczy spowodowa??, ??e mniej Polak??w decydowa??o si? na migracj? z Polski." Czytaj więcej...
Bezrobocie mo??e nie spa??? o tyle jak planuje rz?d

" Zdaniem ekspert??w szanse na to, ??e stopa bezrobocia spadnie pod koniec roku do 12,3 procent, jak przewiduje rz?d w ustawie bud??etowej na ten rok, s? znikome." Czytaj więcej...
Praca po sta??u to nowy pomys?? rz?du na bezrobocie

" Program, na kt??ry resort pracy chce przeznaczy? 40 mln z??, b?dzie uruchomiony prawdopodobnie na prze??omie 2012 i 2013 r." Czytaj więcej...
Praca po sta??u to nowy pomys?? rz?du na bezrobocie

" Program, na kt??ry resort pracy chce przeznaczy? 40 mln z??, b?dzie uruchomiony prawdopodobnie na prze??omie 2012 i 2013 r." Czytaj więcej...
Szukasz pracy? Atrakcyjni maj? ??atwiej

" Atrakcyjno??? fizyczna kandydata (lub kandydatki) do pracy mo??e mie? wp??yw na to, jak zostanie on oceniony." Czytaj więcej...
Szukasz pracy? Atrakcyjni maj? ??atwiej

" Atrakcyjno??? fizyczna kandydata (lub kandydatki) do pracy mo??e mie? wp??yw na to, jak zostanie on oceniony." Czytaj więcej...
To nie koniec deregulacji zawod??w? Minister zapowiada

" Nie ma w?tpliwo??ci, ??e deregulacja doprowadzi do obni??enia cen i spadku bezrobocia." Czytaj więcej...
Deregulacja zawod??w. Minister zapowiada, co dalej

" Nie ma w?tpliwo??ci, ??e doprowadzimy do obni??enia cen i spadku bezrobocia - zapowiada minister Gowin." Czytaj więcej...
Praca w Policji. Komendant wstrzyma?? rekrutacje

" Decyzj? komendanta wojew??dzkiego w Bydgoszczy przyjmowanie dokument??w od kandydat??w zosta??o na razie wstrzymane do ko??ca sierpnia." Czytaj więcej...
Antypolski portal pot?piony przez lider??w partii w PE

" Komisarz Viviane Reding, zaapelowa??a do w??adz w Hadze, by s?dy zbada??y portal." Czytaj więcej...
Bezrobocie w Niemczech spad??o do 6 proc.

" Obecnie wed??ug metodologii Mi?dzynarodowej Organizacji Pracy stopa bezrobocia w Niemczech wynosi 6 proc." Czytaj więcej...

Finanse osobiste

        Waluty

Fundusze Inwestycje Poradniki Oszczedzanie Banki Inwestycje

          Pogoda

No title

  25 października 2020r. 

          Partnerzy

Finanse,podatki,inwestycje

Centrum Sportu

Autogielda darmowa

          Reklama

          Reklama

 

Strona główna  |  Praca  |  Gospodarka  |  Biznes i Finanse  |  Prawo  |  Komputery i Internet  |  Film  |  Sport  |  Turystyka  |  Motoryzacja