Untitled

          Fakty

Gospodarka, Biznes, Inwestowanie, Giełda, Waluty, Podatki, Kredyty, Informacje

    » Kraj
    » Świat
    » Biznes
    » Przegląd Prasy
    » Sport
    » Nauka i Technika    

          Sport

Gospodarka, Biznes, Inwestowanie, Giełda, Waluty, Podatki, Kredyty, Informacje

    » Wydarzenia Sportowe
    » Piłka nożna
    » Koszykówka
    » NBA
    » Siatkówka
    » Żużel
    » Kolarstwo
    » Tenis
    » Boks
    » Formuła 1

          Biznes

Konta osobiste, firmowe, Biznes

    » Wiadomości ekonomiczne
    » Giełdy
    » Waluty
    » Firma
    » Podatki
    » Finanse

          Rozrywka

Konta osobiste, firmowe, Biznes     » Muzyka i film
    » Muzyka
    » Film

          Finanse

            Reklama

          AktualnoĹ›ci

Skala podatkowa
Money.pl - Kliknij po wiecej
Podstawa Podatek
Ponad Do
  85 528 PLN 18% minus 556,02 PLN
85 528 PLN   14 839,02 PLN + 32% nadwyżki ponad 85 528 PLN

NEWS
Mario Monti zapowiada walk? z nieuczciwymi przedsi?biorcami

" 80 proc. sklep??w, bar??w i lokali nie wystawia rachunk??w fiskalnych." Czytaj więcej...
KNF oceni??a pomys?? wprowadzenia podatku bankowego

" Eksperci nadzoru bankowego ocenili, ??e rozwa??enia wymaga zasadno??? wprowadzenia i wysoko??? nowego podatku." Czytaj więcej...
KNF oceni??o pomys?? wprowadzenia podatku bankowego

" Eksperci nadzoru bankowego ocenili, ??e rozwa??enia wymaga zasadno??? wprowadzenia i wysoko??? nowego podatku." Czytaj więcej...
PIT 2011. Wa??ny termin dla pracodawc??w

" Pracodawcy maj? jeszcze tylko dwa dni na wydanie pracownikom formularza PIT 11, czyli zestawienia ubieg??orocznych dochod??w i pobranych zaliczek." Czytaj więcej...
Podatek od kopalin ju?? za p????tora miesi?ca?

" Podatek od niekt??rych kopalin m??g??by wej??? w ??ycie w po??owie kwietnia, je??li Senat nie przyjmie ??adnych poprawek do ustaw." Czytaj więcej...
Zmiany w uldze na dzieci niemal pewne. 300 tys. rodzin straci

" Na planowanych zmianach ma natomiast skorzysta? bud??et pa??stwa i samorz?d??w." Czytaj więcej...
Podatek od kopalin uchwalony. Ca??a opozycja przeciw

" Ca??a opozycja by??a przeciwna nowemu podatkowi, jednak przepisy zosta??y przeforsowane przez koalicj?." Czytaj więcej...
PIT 2011 bez problem??w? Fiskus radzi Polakom

" Fiskus zach?ca Polak??w do sk??adania e-pit??w. Wychodzi te?? naprzeciw tradycjonalistom. Urz?dnicy skarb??wki b?d? dy??urowa? i wyja??nia? wszelkie w?tpliwo??ci." Czytaj więcej...
Poczta Polska nie p??aci VAT. S? zarzuty wobec pa??stwa

" - Pieni?dze s? do wzi?cia dla pa??stwa polskiego, ale nikt ich nie bierze - powiedzia?? doradca podatkowy prof. Witold Modzelewski." Czytaj więcej...
Podatek od nieruchomo??ci - zosta??o pi?? dni

" Do 15 marca w??a??ciciele dom??w, mieszka??, gara??y i innych nieruchomo??ci musz? zap??aci? pierwsz? rat? podatku od nieruchomo??ci." Czytaj więcej...
Zwrot podatku z zagranicy. Obalamy mity

" W wi?kszo??ci pieni?dze mo??na odzyska? p??ac?c tylko 7% od przyznanej kwoty zwrotu." Czytaj więcej...

Finanse osobiste

        Waluty

Fundusze Inwestycje Poradniki Oszczedzanie Banki Inwestycje

          Pogoda

No title

  28 września 2020r. 

          Partnerzy

Finanse,podatki,inwestycje

Centrum Sportu

Autogielda darmowa

          Reklama

          Reklama

 

Strona główna  |  Praca  |  Gospodarka  |  Biznes i Finanse  |  Prawo  |  Komputery i Internet  |  Film  |  Sport  |  Turystyka  |  Motoryzacja