Untitled

          Fakty

Gospodarka, Biznes, Inwestowanie, Giełda, Waluty, Podatki, Kredyty, Informacje

    » Kraj
    » Świat
    » Biznes
    » Przegląd Prasy
    » Sport
    » Nauka i Technika    

          Sport

Gospodarka, Biznes, Inwestowanie, Giełda, Waluty, Podatki, Kredyty, Informacje

    » Wydarzenia Sportowe
    » Piłka nożna
    » Koszykówka
    » NBA
    » Siatkówka
    » Żużel
    » Kolarstwo
    » Tenis
    » Boks
    » Formuła 1

          Biznes

Konta osobiste, firmowe, Biznes

    » Wiadomości ekonomiczne
    » Giełdy
    » Waluty
    » Firma
    » Podatki
    » Finanse

          Rozrywka

Konta osobiste, firmowe, Biznes     » Muzyka i film
    » Muzyka
    » Film

          Finanse

            Reklama

          AktualnoĹ›ci

NEWS
Zabi??a t??uczkiem do mi?sa. Ca??y czas milczy

" Na 15 lat wi?zienia zosta??a w ??rod? skazana Aniela B., kt??ra kilkana??cie lat temu mia??a zabi? t??uczkiem do mi?sa kobiet?, u kt??rej wynajmowa??a pok??j - Stanis??aw? W. To by?? ju?? czwarty proces w tej sprawie. W trzech poprzednich Aniela B. us??ysza??a wyrok 15 lat wi?zienia, jednak za ka??dym razem uchyla?? go s?d apelacyjny. Sprawa by??a o tyle tajemnicza, ??e kobieta od lat milczy. Wyrok nie jest prawomocny, obrona zapowiada apelacj?." Czytaj więcej...
Prywatna firma za??o??y??a Ci blokad?? Policja: to legalne

" Spos??b na uci???liwych kierowc??w, zastawiaj?cych prywatne parkingi? Blokady na ko??a. Nie zak??adaj? ich jednak ani stra??nicy miejscy, ani policjanci, a pracownicy prywatnych firm, wynaj?tych przez wsp??lnoty mieszkaniowe. Takie rozwi?zanie wprowadzi??a mi?dzy innymi Katowicka Sp????dzielnia Mieszkaniowa. Do redakcji Kontaktu 24 dotar??y maile od oburzonych kierowc??w, kt??rych ??ci?gni?cie blokady szarpn???o po kieszeni (waha si? od 100 do 300 z??otych). Tymczasem jak zapewnia policja, takie dzia??anie jest zgodne z prawem." Czytaj więcej...
24-latek z zarzutami za pobicie wio??larza

" Do 5 lat wi?zienia grozi 24-letniemu mieszka??cowi gminy Che??m??a, podejrzanemu o dotkliwe pobicie wio??larza - z??otego medalisty, Miko??aja Burdy. Zatrzymany w poniedzia??ek, dzi?? us??ysza?? zarzuty umy??lnego spowodowania obra??e?? cielesnych. Podejrzany przyzna?? si? do winy." Czytaj więcej...
Przyzna?? si?, ??e zabi?? podczas k????tni

" Zarzut zab??jstwa by??ej partnerki i jej 6-letniego syna postawi??a w ??rod? ??oliborska prokuratura Arturowi ?. Policjanci znale??li cia??a matki i dziecka w mieszkaniu na warszawskich Bielanach. M???czy??nie grozi nawet do??ywocie. " Czytaj więcej...
"Mia??em nadziej?, ??e uniewinni? wszystkich"

" - Mia??em nadziej?, ??e wszyscy ??o??nierze zostan? uniewinnieni - powiedzia?? w ??rod? szef MON Tomasz Siemoniak po tym, jak s?d prawomocnie oczy??ci?? z zarzut??w trzech z siedmiu oskar??onych ws. Nangar Khel. Doda??, ??e liczy tak??e na uniewinnienie pozosta??ej czw??rki w ponownym procesie." Czytaj więcej...
Kutza nie obroni immunitet

" Senator Kazimierz Kutz mo??e by? pozwany za wypowied?? pod adresem Jaros??awa Kaczy??skiego i Zbigniewa Ziobry na temat sprawy Barbary Blidy: "oni zamordowali niewinn? kobiet?". Nie chroni go immunitet - uzna?? S?d Okr?gowy w Warszawie." Czytaj więcej...
"Co zrobi cz???? sceny politycznej potem? A?? strach pomy??le?"

" Prezydent Bronis??aw Komorowski zaapelowa?? w ??rod? o "pewien umiar" w protestach przeciwko planom reformy emerytalnej. Wed??ug niego nie jest najlepszym pomys??em, by jeszcze przed przyj?ciem projektu w tej sprawie urz?dza? demonstracje. W ??rod? wieczorem w Warszawie rozpocz???a si? zorganizowana przez PiS manifestacja przeciwko reformie emerytalnej." Czytaj więcej...
Episkopat o pedofilii: zero tolerancji, trzeba chroni? dzieci

" Episkopat Polski przyj??? w ??rod? dokument ws. wytycznych post?powania w przypadkach pedofilii w Ko??ciele. Tak jak zapowiadano, jego g????wnym za??o??eniem jest brak tolerancji w takich przypadkach. Dokument ma zacz?? obowi?zywa? dopiero po zatwierdzeniu przez Watykan. Wtedy zostanie tak??e opublikowany. Obecnie episkopat nie ujawnia jego tre??ci." Czytaj więcej...
Kaczy??ski: rz?d nie szanuje Polak??w. Emerytury, Smole??sk...

" - Polityka rz?du PO-PSL uderza w najs??abszych, w tych, kt??rzy nie mog? si? broni? - m??wi?? prezes PiS Jaros??aw Kaczy??ski przed Kancelari? Premiera w trakcie ??rodowej manifestacji. Zebrani protestowali m.in. przeciwko planom rz?du dotycz?cym podniesienia i zr??wnania wieku emerytalnego kobiet i m???czyzn. - Trzeba pokaza? rz?dowi czerwon? kartk? za to, ??e nie szanuje Polak??w. Smole??sk jest tego ??wietnym przyk??adem - nawo??ywa?? szef PiS." Czytaj więcej...
Kwa??niewski ma trzy tysi?ce, Przyby?? sze???. "Jest w tym co?? nienormalnego"

" - Ja nie mam emerytury, ale mam odpraw? dla by??ych prezydent??w i w tej chwili ona jest "na r?k?" 3860 z?? - powiedzia?? w "Kropce nad i" by??y prezydent Aleksander Kwa??niewski, pytany jak ocenia fakt, ??e prokurator p??k Miko??aj Przyby??, kt??rzy po postrzale chce odej??? w stan spoczynku, b?dzie mia?? 6 tys. z?? emerytury. O sprawie informowa??y media. - Jest w tym co?? nienormalnego - odpar?? Kwa??niewski." Czytaj więcej...
Przes??uchali dy??urnego ze Starzyn "z marszu"

" Pa??stwowa Komisji Badania Wypadk??w Kolejowych wys??ucha??a dy??urnego ruchu ze Starzyn bezpo??rednio po katastrofie kolejowej pod Szczekocinami - poinformowa?? szef komisji, Tadeusz Ry??. Przyzna?? te??, ??e s? w tej sprawie dokumenty, jednak nie chcia?? ujawni? tego, co powiedzia?? podejrzany o nieumy??lne spowodowanie katastrofy, Andrzej N. Cho? dy??urny zosta?? zatrzymany, prokuraturze wci??? nie uda??o si? go przes??ucha? ze wzgl?du na jego stan zdrowia." Czytaj więcej...

Finanse osobiste

        Waluty

Fundusze Inwestycje Poradniki Oszczedzanie Banki Inwestycje

          Pogoda

No title

  15 maja 2021r. 

          Partnerzy

Finanse,podatki,inwestycje

Centrum Sportu

Autogielda darmowa

          Reklama

          Reklama

 

Strona główna  |  Praca  |  Gospodarka  |  Biznes i Finanse  |  Prawo  |  Komputery i Internet  |  Film  |  Sport  |  Turystyka  |  Motoryzacja