Untitled

          Fakty

Gospodarka, Biznes, Inwestowanie, Giełda, Waluty, Podatki, Kredyty, Informacje

    » Kraj
    » Świat
    » Biznes
    » Przegląd Prasy
    » Sport
    » Nauka i Technika    

          Sport

Gospodarka, Biznes, Inwestowanie, Giełda, Waluty, Podatki, Kredyty, Informacje

    » Wydarzenia Sportowe
    » Piłka nożna
    » Koszykówka
    » NBA
    » Siatkówka
    » Żużel
    » Kolarstwo
    » Tenis
    » Boks
    » Formuła 1

          Biznes

Konta osobiste, firmowe, Biznes

    » Wiadomości ekonomiczne
    » Giełdy
    » Waluty
    » Firma
    » Podatki
    » Finanse

          Rozrywka

Konta osobiste, firmowe, Biznes     » Muzyka i film
    » Muzyka
    » Film

          Finanse

            Reklama

          AktualnoĹ›ci

NEWS
Polskie miasta mog? zyska? na Euro 2012 wi?cej ni?? poprzedni gospodarze

"Polskie miasta-gospodarze Mistrzostw Europy w Pi??ce No??nej Euro 2012 otrzymaj? od UEFA 20 mln z??. Pieni?dze zostan? przeznaczone m.in. na budow? stref kibica - oceniaj? eksperci Deloitte. " Czytaj więcej...
James H. Quigley z firmy Deloitte zosta?? Powiernikiem Fundacji MSSF

"James H. Quigley, globalny prezes firmy doradczej Deloitte w latach 2007-2011 a obecnie Starszy Partner Deloitte USA, zosta?? Powiernikiem presti??owej Fundacji MSSR. " Czytaj więcej...
Raport: Kobiety w zarz?dach. Globalna perspektywa

"Zaledwie 12,2 % stanowi? kobiety w zarz?dach polskich sp????ek gie??dowych. To jednak wi?cej ni?? w Niemczech czy we W??oszech, ale zdecydowanie mniej ni?? w Norwegii - wynika z raportu Deloitte. " Czytaj więcej...
Polska ma wi?cej kobiet w zarz?dach sp????ek ni?? Niemcy

"Tylko w 6% firm notowanych na Gie??dzie Papier??w Warto??ciowych w Warszawie kobiety zasiadaj? na stanowisku prezesa - donosz? eksperci Deloitte. " Czytaj więcej...
Kobiety tworz? now? jako??? w ??rodowisku biznesowym

"W obecnych czasach jednym z element??w sukcesu nowoczesnej firmy jest realizacja i promocja zasad r??wnego traktowania w codziennym funkcjonowaniu ?? oceniaj? eksperci Deloitte. " Czytaj więcej...
Starzenie si? spo??ecze??stwa najwi?kszym problemem gospodarek

"Starzenie si? spo??ecze??stwa to jedna z g????wnych przyczyn rosn?cego d??ugu publicznego ?? wynika z raportu Deloitte ??Global Economic Outlook?. " Czytaj więcej...
Raport: Global Economic Outlook 2012. Navigating uncertainty

"Wg najnowszego wydania raportu Deloitte Global Economic Outlook, w 2012 r. powa??nym problemem dla ??wiatowej gospodarki b?dzie starzenie si? spo??ecze??stw. " Czytaj więcej...
Raport: Korki w 7 najwi?kszych miastach Polski

"Analiza stanu zakorkowania najwi?kszych polskich miast (Warszawy, ???dzi, Wroc??awia, Krakowa, Katowic, Poznania, Gda??ska) przeprowadzona przez Deloitte oraz Targeo. " Czytaj więcej...
Kierowcy zaoszcz?dzili 96 mln z?? dzi?ki redukcji kork??w

"Z ??Raportu o korkach w 7 najwi?kszych miastach Polski? przygotowanego przez Deloitte i Targeo.pl wynika, ??e naj??atwiej podr????uje si? po Katowicach, a najtrudniej po Warszawie. " Czytaj więcej...
Podcast: Kierowcy zaoszcz?dzili 96 mln z?? dzi?ki redukcji kork??w

"Z ??Raportu o korkach w 7 najwi?kszych miastach Polski? przygotowanego przez Deloitte i Targeo.pl wynika, ??e naj??atwiej podr????uje si? po Katowicach, a najtrudniej po Warszawie. Rozmowa z Rafa??em Antczakiem " Czytaj więcej...
Ranking Deloitte Technology Fast 50 Central Europe 2011

"Coroczny ranking Deloitte grupuje najszybciej rozwijaj?ce si? firmy z regionu Europy ?rodkowej, dzia??aj?ce w bran??y TMT (Technologie, Media, Telekomunikacja) na podstawie tempa wzrostu osi?ganych przychod??w operacyjnych w analizowanych okresach rocznych. " Czytaj więcej...

Finanse osobiste

        Waluty

Fundusze Inwestycje Poradniki Oszczedzanie Banki Inwestycje

          Pogoda

No title

  28 września 2020r. 

          Partnerzy

Finanse,podatki,inwestycje

Centrum Sportu

Autogielda darmowa

          Reklama

          Reklama

 

Strona główna  |  Praca  |  Gospodarka  |  Biznes i Finanse  |  Prawo  |  Komputery i Internet  |  Film  |  Sport  |  Turystyka  |  Motoryzacja