Untitled

          Fakty

Gospodarka, Biznes, Inwestowanie, Giełda, Waluty, Podatki, Kredyty, Informacje

    » Kraj
    » Świat
    » Biznes
    » Przegląd Prasy
    » Sport
    » Nauka i Technika    

          Sport

Gospodarka, Biznes, Inwestowanie, Giełda, Waluty, Podatki, Kredyty, Informacje

    » Wydarzenia Sportowe
    » Piłka nożna
    » Koszykówka
    » NBA
    » Siatkówka
    » Żużel
    » Kolarstwo
    » Tenis
    » Boks
    » Formuła 1

          Biznes

Konta osobiste, firmowe, Biznes

    » Wiadomości ekonomiczne
    » Giełdy
    » Waluty
    » Firma
    » Podatki
    » Finanse

          Rozrywka

Konta osobiste, firmowe, Biznes     » Muzyka i film
    » Muzyka
    » Film

          Finanse

            Reklama

          AktualnoĹ›ci

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2020-09-28 12:38)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
WIG-BANKI
WIG-BUDOW
WIG-INFO
WIG-MEDIA
WIG-PALIWA
WIG-PL
WIG-SPOZYW
WIG-DEWEL
WIG-TELKOM
Wspierane przez Money.pl

NEWS
Raiffeisen obni??y?? rekomendacj? dla Eurocash

" Analitycy Raiffeisen Centrobank, obni??yli rekomendacj? dla Eurocash do trzymaj z kupuj, podwy??szaj?c jednocze??nie cen? docelow? jednej akcji sp????ki do 37 z?? z 33,5 z??." Czytaj więcej...
PGE zak??ada, ??e rekompensaty KDT mog? wynie??? kilkaset milion??w

" PGE zak??ada, ??e rekompensaty KDT nie b?d? mia??y du??ego wp??ywu na tegoroczne wyniki sp????ki. Mog? wynie??? 100-200 mln z??otych." Czytaj więcej...
DM BZ WBK obni??y?? rekomendacj? dla Eko Holdingu do "trzymaj"

" Analitycy DM BZ WBK, w raporcie z 14 marca, obni??yli rekomendacj? dla Eko Holdingu do trzymaj z kupuj." Czytaj więcej...
WIG20 mocno zyskuje. Oto pow??d

" Rosn? ceny 60 procent sp????ek. Si??? kupuj?cych potwierdzaj? obroty. Jest jednak kwestia, o kt??rej warto pami?ta?." Czytaj więcej...
MCI ujawnia plany inwestycyjne

" MCI Management chce zainwestowa? w ci?gu najbli??szych dw??ch lat 300-500 mln z??, g????wnie w szeroko poj?te e-commerce, mobile internet, social internet, digital entertaiment i cloud computing." Czytaj więcej...
PGE prze??wietla farmy wiatrowe. Decyzja o zakupie za...

" Polska Grupa Energetyczna prowadzi due diligence farm wiatrowych za granic?. Decyzja odno??nie ewentualnego przej?cia ma zapa??? w ci?gu 2-3 miesi?cy." Czytaj więcej...
Silny wzrost cen akcji na GPW

" ??roda przynios??a d??ugo oczekiwany silny wzrost cen akcji najwi?kszych i najbardziej p??ynnych sp????ek GPW." Czytaj więcej...
Bank Ochrony ??rodowiska prognozuje wyniki

" BO?? w strategii dzia??ania na lata 2012-2015 planuje w 2015 roku wzrost ROE do 10,3 proc. i spadek wska??nika koszt??w do dochod??w do 54 procent." Czytaj więcej...
NWZ Harper Hygienics wyrazi??o zgod? na emisj? akcji

" Walne Harper Hygienics wyrazi??o zgod? na emisj? do 12,5 mln akcji serii D z wy???czeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy." Czytaj więcej...
GPW: To dobry znak dla inwestor??w

" Dobra sesja na warszawskiej gie??dzie. Si??? kupuj?cych potwierdzaj? obroty." Czytaj więcej...
Szef Fed sfrustrowany, inwestorzy zadowoleni

" W ??rod? Ben Bernanke ponownie podkre??li??, ??e wzrost ameryka??skiej gospodarki jest frustruj?co powolny." Czytaj więcej...

Finanse osobiste

        Waluty

Fundusze Inwestycje Poradniki Oszczedzanie Banki Inwestycje

          Pogoda

No title

  28 września 2020r. 

          Partnerzy

Finanse,podatki,inwestycje

Centrum Sportu

Autogielda darmowa

          Reklama

          Reklama

 

Strona główna  |  Praca  |  Gospodarka  |  Biznes i Finanse  |  Prawo  |  Komputery i Internet  |  Film  |  Sport  |  Turystyka  |  Motoryzacja