Untitled

          Fakty

Gospodarka, Biznes, Inwestowanie, Giełda, Waluty, Podatki, Kredyty, Informacje

    » Kraj
    » Świat
    » Biznes
    » Przegląd Prasy
    » Sport
    » Nauka i Technika    

          Sport

Gospodarka, Biznes, Inwestowanie, Giełda, Waluty, Podatki, Kredyty, Informacje

    » Wydarzenia Sportowe
    » Piłka nożna
    » Koszykówka
    » NBA
    » Siatkówka
    » Żużel
    » Kolarstwo
    » Tenis
    » Boks
    » Formuła 1

          Biznes

Konta osobiste, firmowe, Biznes

    » Wiadomości ekonomiczne
    » Giełdy
    » Waluty
    » Firma
    » Podatki
    » Finanse

          Rozrywka

Konta osobiste, firmowe, Biznes     » Muzyka i film
    » Muzyka
    » Film

          Finanse

            Reklama

          AktualnoĹ›ci

NEWS
ANR: Sprzeda?? ziemi - g????wnie na przetargach ograniczonych

"Sprzeda?? pa??stwowej ziemi rolnej b?dzie odbywa??a si? g????wnie na przetargach ograniczonych, w kt??rych mog? bra? udzia?? tylko rolnicy zamieszkali w danej gminie - poinformowa?? PAP nowy prezes Agencji Nieruchomo??ci Rolnych (ANR) Leszek ??wi?tochowski." Czytaj więcej...
Chi??czycy zam??wili 17 milion??w g?si. B?d? karmi? je na si???

"Chiny zamierzaj? konkurowa? z Francj? w produkcji s??ynnego francuskiego "foie gras", czyli pasztetu z silnie ot??uszczonych w?tr??bek g?si lub kaczek." Czytaj więcej...
Zn??w wi?cej pracy w urz?dach

"Na stanowiska niewymagaj?ce wysokich kwalifikacji zg??asza si? po kilkaset os??b. Jednak znalezienie specjalisty, np. informatyka z kilkuletnim do??wiadczeniem, nie jest ??atwe." Czytaj więcej...
Reforma reformy emerytalnej. Bo dane si? zdezaktualizowa??y

"Wyd??u??enie wieku emerytalnego do 67 lat mo??e nie wystarczy?. Zbyt szybko ubywa Polak??w." Czytaj więcej...
O deregulacji, prezesie Kaczy??skim i zaj?czku z bajki Krasickiego

"Tkwi?cy we mnie niepoprawny optymista skacze z rado??ci. Cieszy si?, ??e w Sejmie zapowiada si? prawdziwy deregulacyjny PO-PiS. Moja druga natura brz?czy jednak nad uchem, ??e gdzie dw??ch m??wi to samo, to nie musi by? to samo - napisa?? w dzisiejszym newsletterze businesstoday.pl Krzysztof Adam Kowalczyk, redaktor "Bloomberg Businessweek Polska"." Czytaj więcej...
Co zrobi?, by nie p??aci? podw??jnej op??aty?

"Zmieniaj? si? zasady odbierania odpad??w. Aby nie p??aci? podw??jnie za wyw??z ??mieci, ka??dy w??a??ciciel nieruchomo??ci b?dzie musia?? rozwi?za? umow? z dotychczasowym us??ugodawc?. Obowi?zkiem ka??dego konsumenta b?dzie uiszczanie op??aty na rzecz gminy." Czytaj więcej...
Zrobieni w telewizj?. Firmy intensywnie atakuj? klient??w nadchodz?c? cyfryzacj?

"Aby sprzeda? satelit? czy dekoder, handlowcy udaj? nawet przedstawicieli sp????dzielni." Czytaj więcej...
Rostowski: Emerytury z OFE powinien wyp??aca? ZUS

"Emerytury ze ??rodk??w z OFE powinien wyp??aca? ZUS - ocenia minister finans??w Jacek Rostowski." Czytaj więcej...
Inflacja trzyma si? mocno

"Najnowsze dane dotycz?ce wzrostu cen stanowi? potwierdzenie obaw o utrzymywanie si? silnej presji inflacyjnej w tym roku. Widoczne s? one zar??wno w prognozach banku centralnego, jak i w obserwacjach sytuacji na rynkach." Czytaj więcej...
Bank Credit Suisse: Ostry wzrost ???da?? p??acowych w Niemczech

"Usztywnienie niemieckiego rynku pracy, najni??sze bezrobocie od kilkunastu lat s? pod??o??em rosn?cych ???da?? p??acowych. ??rednia ich przyrostu w latach 2012-13 b?dzie bliska 3 proc. wobec 1,7 proc. w 2011 r. - ocenia bank Credit Suisse (CS)." Czytaj więcej...
Polacy oszcz?dzaj? co miesi?c ponad 2 miliony z??otych

"- Polacy oszcz?dzaj? co miesi?c ok. 2 - 2,5 mln z?? dzi?ki wej??ciu w ??ycie ustawy antyspreadowej - poinformowa?? na konferencji prasowej wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak." Czytaj więcej...

Finanse osobiste

        Waluty

Fundusze Inwestycje Poradniki Oszczedzanie Banki Inwestycje

          Pogoda

No title

  28 września 2020r. 

          Partnerzy

Finanse,podatki,inwestycje

Centrum Sportu

Autogielda darmowa

          Reklama

          Reklama

 

Strona główna  |  Praca  |  Gospodarka  |  Biznes i Finanse  |  Prawo  |  Komputery i Internet  |  Film  |  Sport  |  Turystyka  |  Motoryzacja